Mehmet Dikici

Mehmet Dikici

Sevgi

Sevgilerin en önde geleni, en gereklisi, en güzeli, en yücesi Allah sevgisidir. Çünkü Allah en güzel sıfatların sahibi, her türlü güzelliklerin mucidi, fâili ve yaratanıdır, insan iyi ve derin düşünürse sevdiği her güzelin arkasında mülkün sahibi, âlemlerin Rabbi o Allâh’ı görür.

Allah sevgisi, kulda her türlü hayrın, iyilik ve güzelliğin ana kaynağı, bitmez tükenmez bir şevk, zevk ve enerji menbaı olur. Allah sevgisine eren kul evliyâ olur, âlim olur, kâmil olur; hayırlı insan olur, hayırlı evlat olur, hayırlı anne baba olur, hayırlı komşu olur, hayırlı dost olur...

Allah sevgisini bulamamış kul ham olur, tatsız olur, kaba olur, kırıcı olur, yıkıcı olur, asi olur, zalim olur, gaddar olur, fâsık olur, facir olur...

İslâm’ın özü Allah sevgisidir, ondan Peygamber sevgisi, Kur’an sevgisi, iman sevgisi, ibadet sevgisi, hayır hasenât sevgisi, insan sevgisi, sanat sevgisi... çıkar; af çıkar, merhamet çıkar, sabır çıkar, şükür çıkar, gayret çıkar, yardımseverlik çıkar.

Mevlânâ’nın Mesnevî’si aşktır, neyin sesi aşktır, Fuzûlî’nin şiiri aşktır, İbrahim Hakkı’nın Ma’rifetnâme’si aşktır, Yunus’un ilahileri aşktır, Itrî’nin besteleri aşktır, âbidin halveti aşktır, dervişin zikri aşktır, muharibin düşmana Allah Allah diye hücumu aşktır, şehidin can vermesi aşktır, gazinin gaza rütbesi aşktır.

Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak!

Aşk yoksa zahirini istediği kadar süslesin, batını pis olduktan sonra hiç kıymeti yok! Sözünü istediği kadar ince ve tatlı söylesin, niyeti fâsit olduktan sonra hiç ehemmiyeti yok!

Çünkü düşman çok eskilerden beri var olagelmiştir ama gerçek müslümanlar, onlara rağmen nice parlak zaferler kazanmışlar, nice yüce medeniyetler tesis eylemişler, cihana hâkim olup nice milletleri asırlar boyu adalet ve saadetle sevk ve idare etmişlerdir.

Kişi, kusurunu görmek gibi irfan olmaz.” İslâm âlemi, kendi kusurunu görmeye, hatasını düzeltmeye, metodunu tâdil etmeye yönelmelidir.

Bugün İslâm namına ortaya atılanların hallerine, sözlerine, işlerine bakıyor, utanıyor, üzülüyoruz. Yanlış zihniyetle hareket ediyorlar. Dostu düşman yerine tutuyor, bindikleri dalı kesiyorlar; kalp kazanmak yerine gönül yıkıyor, nefret kazanıyor, muhalefetleri artırıyor, mücadele cephelerini çoğaltıyorlar.

Bugün ülke içinde ve dışında, iyiliği yaymanın, geliştirmenin, sevdirmenin, korumanın, ana metodu sabır, sevgi ve merhamettir; sertlik, inat, kavga ve savaş değil! İyi bir müslüman, şeksiz şüphesiz sağlam bir iman sahibi, âhirette kazanmayı düşünen, fedakâr, sabırlı, merhametli, affedici, sevgi ve saygı dolu, iyi ahlâklı, geçimli, tatlı dilli, güleç yüzlü, hayırsever... bir kimsedir, böyle olduğunu da herkese göstermelidir. Sevgili Peygamberimiz: “Kimseye sokulmayan, kimseyle geçinemeyen, ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet ve ahbaplık edilemeyen kimsede hiçbir hayır yoktur.” buyuruyor.

Selam olsun sevgiden, aşktan nasibi olanlara…

Muhabbetle…

Mehmet Dikici

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Dikici Arşivi