Gözalan ‘Dan Bilimsel Araştırma Yöntmlerini Anlattı

Gözalan ‘Dan  Bilimsel Araştırma Yöntmlerini Anlattı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastane’sinin konferans salonunda öğretim görevlilerine yönelik “Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ve makale yazımı” konulu bir eğitim semineri düzenledi. 2 gün boyunca devam eden eğitim programının sonunda meslektaşlarının sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Gözalan, Epidemiyoloji yani toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri değerlendirme yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dünya’da ve Türkiye'de gerek bulaşıcı gerekse kronik hastalıkların kontrol altına alınması için sağlık verilerini doğru yorumlamanın ve yorumlanan bilgilerin doğru aktarımının önemini vurguladı. Prof. Dr. Ayşegül Gözalan ; ”Gözlemsel epidemiyolojik yöntemler, henüz birçok hastalığın tanı ve tedavisi bilinmeden önceki antik dönemlerde dahi kullanılmıştır.  Bugün için bildiğimiz hemen tüm hastalıkların temelinde bilimsel epidemiyolojik araştırmalar bulunmaktadır. Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak hekim olarak hepimizin görevidir ” diye konuştu. Yapılan araştırmaların amaca yönelik güncel bilgiler içermesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Ayşegül Gözalan: ”Hazırlayacağınız bilimsel makalenin daha önceden bu konuda neler yapıldı, literatürdeki eksikler nelerdir? Yaptığımız bu çalışma hangi yeni bilgileri içeriyor? Bu konuda yapılan diğer çalışmalardan farkları nelerdir? Çalışmanın amacı nedir gibi sorulara yanıt verecek nitelikte olmasına özen göstermeliyiz.” dedi.   Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Gözalan son olarak hastaların tanısında kullanılan, tanı yöntemlerinin geçerlilik  ve güvenirlilik çalışmaları konusundaki bilgilerini meslektaşlarına aktardı.