Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor

Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor
Psikiyatr Uz. Dr. Nehir Kürklü, "Kuvad sendromu, erkeklerin gebeliği ve eşinin hislerini yaşamasının bir dışa vurumu olarak düşünülmektedir. Gebe ve ailesinin bu yeni duruma, fiziksel ve psikososyal yönden uyum sağlayabilmesi için bakım ve eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yardım edilmeli, rehber olunmalıdır" dedi. 

Bazı baba adaylarında, eşlerinin gebelik döneminde yaşadığı duygusal ve fiziksel değişimler gözlemlenebiliyor. Bunlar hem gebelik boyunca hem de doğum sırasında ya da iki dönemden birinde, fiziksel belirtiler olarak kendini gösteriyor. “Kuvad Sendromu” olarak adlandırılan bu durum, dışarıdan fark edilemeyecek düzeyde ya da gerçek bir ruhsal bozukluk görüntüsü olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Nehir Kürklü, “Kuvad Sendromu” hakkında bilgi verdi. 
Erkeklerin, eşleri gebe kaldıktan kısa bir süre sonra bu süreçte yaşanan fiziksel belirtileri gösterebildiklerini ifade ederek, "Genellikle mide ve bağırsak sistemi şikayetleri, karın büyümesi, iştahta değişimler, kokuya duyarlılık, sırt ağrıları, bacak krampları, halsizlik, uyku düzeni değişikleri, diş ağrısı, deride isilik, bayılma ve kilo alma gibi problemlerle kendini gösteren bu durum 'Kuvad Sendromu' olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel belirtilerin yanı sıra anksiyete, depresyon, stres, sinirlilik, ruhsal çalkalanma, vücut bütünlüğü ile ilgili kaygı ve vücudun algılanmasındaki tedirginlik gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır. Dışarıdan birinin fark edemeyeceği kadar hafif seyredebileceği gibi gerçek bir ruhsal bozukluk görüntüsü de yaratabilir. En hafif şekliyle erkeğin, eşiyle birlikte gebelik belirtilerini yaşaması olan sendromda, ileri durumlarda ise nedeni açıklanamayan baş ağrıları, sinirlilik, gerginlik, yerinde duramama, kilo alma ve gaz sancıları gibi belirtiler de kendini gösterebilir. Bunlar gebeliğin ilk üç ayının sonunda başlar, ikinci üç ayda artar ve doğum gerçekleşene kadar sürer" diye belirtti. 

"Sosyoekonomik durumlar da etkili" 
Kaygı düzeyi yüksek bir yapıya sahip, siyahi ırka mensup ve sosyoekonomik durumu düşük baba adaylarında Kuvad Sendromunun daha sık rastlandığını aktaran Kürklü, "Altta yatan diğer toplumsal ve duygusal nedenler incelendiğinde ise baba adayının küçük yaşta babası tarafından terk edilmiş olması, plan dışı gebelik, düşük eğitim düzeyi, ekonomik güvence eksikliği ve evlilikte geçimsizlik gibi faktörler de saptanmıştır. Kuvad sendromu, erkeklerin gebeliği ve eşinin hislerini yaşamasının bir dışa vurumu olarak düşünülmektedir. Bu sendrom, erkeğin gebe eşi ile bütünleşmesinin bir göstergesidir. Bazı erkeklerin sendroma diğerlerinden daha yatkın olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin, kadın ya da erkek daha önceden kısırlık infertilite tecrübesi yaşamış ya da evlat edinmiş ise bu sendroma yatkınlık artmaktadır. Baba adayları üzerindeki kuvad semptomları gebeliğin yaklaşık üçüncü ayından itibaren herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde, ender de olsa eşinin gebe olduğunu fark etmeden önce belirtiler oluşabilir. Semptomlar, başlangıçtan itibaren giderek düşme eğilimindedir ancak genellikle son 3 ayda, doğumdan hemen önce veya doğum sırasında ikinci kez yükselişe uğrayabilir" dedi. 

"Bakım personelinin yardımı gerekli" 
Gebe çiftlerle yapılan çalışmalarda, aile eğitim sınıflarına katılan erkeklerin daha olumlu bir psikolojiyle doğuma katıldıkları ve aile ilişkilerinin güçlendiğinin ortaya çıktığını kaydeden Kürklü, doğum öncesi bakım hizmetlerinde önemli rol oynayan hemşirelerin, aileyi bütüncül bir yaklaşımla ele alması gerektiğini söyledi. Kürklü, "Gebe ve ailesinin bu yeni duruma, fiziksel ve psikososyal yönden uyum sağlayabilmesi için bakım ve eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yardım edilmeli, rehber olunmalıdır" mesajını verdi.