ak partide kongreler ağustosta yapılacak Haberleri