SGK için Yurt Dışı Personeli Alacaklar

SGK için Yurt Dışı Personeli Alacaklar
SGK yetiştirilmek üzere yurt dışında istihdam edeceği personellerin alımına ilişkin duyuru yapmıştır. Başvuru başlangıç tarihi: 26.2.2024 olup, başvuru bitiş tarihi ise 31.5.2024 şeklindedir. Başvuru için son iki gün kalmıştır. Detayları aşağıdaki bilgilerden öğrenebilirsiniz.

SGK yurt dışında istihdam edeceği personel için duyuru yaptı. Cumhurbaşkanı Kararıyla 2024 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yurtdışına gönderilecek memurlar için kurumumuza 5 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir.

SGK yurt dışı birimleri için alınacak personel için bir takım özel şartlar yer almaktadır. 0-12 ay süren eğitim programları için 2 kişi, 0-24 ay süren eğitim programları için 1 kişi ve uluslararası kuruluşlarda yapılacak. 0-12 ay süreli stajlar için 2 kişi seçilecektir. Başvurular 31.05.2024 saat 23:59'a kadar elektronik ortamda tamamlanmalıdır.

Yurt dışında istihdam edilecek adaylar için aranan bazı özellikler şu şekilde belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunda Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapıyor olmak. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesi cezası almamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Hastalık nedeniyle geri çağrılmamış olmak.

SGK yurt dışı personel alımına ilişkin lisansüstü eğitim özel şartları ise şu şekilde sıralanmıştır. Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenim ve en az üç yıl deneyim. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde YDS'den en az 70 puan 31.12.2024 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce aynı konuda yurtiçi veya yurtdışı eğitim görmemiş olmak.

Yurt dışı SGK personel alımına ilişkin diğer eğitimler konusunda istenen özel şartlar ise şu şekildedir. Kontenjanlarda belirtilen meslek dallarında yükseköğrenim ve en az üç yıl deneyim YDS'den en az 70 puan veya eşdeğer sınav puanı 31.12.2024 itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce aynı konuda yurtiçi veya yurtdışı eğitim görmemiş olmak.

Yurt dışı işe alım kapsamında staj şartları ise şöyledir. Kontenjanlarda belirtilen meslek dallarında yükseköğrenim ve uluslararası kuruluşlarda en az dört yıl deneyim. Uluslararası kuruluşlardan staj kabulü almış olmak. İngilizce veya Fransızca YDS'den en az 90 puan 31.12.2024 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yurt dışında istihdam edilecek SGK personeli olacak kişiler için istenen belgeler şöyledir. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınmış kabul belgesi Yabancı dil seviyesini gösterir belge.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Bir konu için başvuru yapılabilir. Başvurular 31.05.2024 saat 23:59'a kadar tamamlanmalıdır. Şartları yeterli adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat tarihi Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacaktır Şartları taşımadığı anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.