Kısa çalışma ödeneği Yeni dönemde ne geçerli ne değil

Kısa çalışma ödeneği Yeni dönemde ne geçerli ne değil
Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başladı ve bu çalışmalar Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle usul esaslarla düzenlendi.

Kısa çalışma ödeneğinde yeni bir dönem başladı ve Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle yeni usul ve esaslar belirlendi. İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre sigortalı çalışanları hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenlerin genel ekonomik sektörel sebepler.

Bölgesel krizler genel salgın ve zorlayıcı sebeplerle iş yerlerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerindeki faaliyetleri tamamen ya da kısmen durdurması durumunda sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

İş yerinde faaliyeti tamamen ya da kısmen durdurması durumunda sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.