Kaldırılan vergiler geri geliyor, ek vergiler de yolda

Kaldırılan vergiler geri geliyor, ek vergiler de yolda
Hükümet tarafından uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri neticesinde bütçe açığı kapatılması amacıyla birçok yeni uygulamaya gidileceği daha önce de belirtilmişti. Bu kapsamda vergilere de düzenleme geliyor. Peki hangi vergilere düzenleme gelecek. Detaylar haberimizde...

Yeni Vergi paketi olarak isimlendirilen ve tasarım tedbirleri planı içerisinde kendisine yer bulacak olan yeni vergilendirme işlemleri başlayacak. Daha önce tasarruf tedbirleri planı kapsamında açıklanan söz konusu çalışmalar neticesinde bütçe açığı azaltılması hedeflenirken bir yandan da kamunun gelir kalemlerine yenileri ekleneceği öngörülmektedir. Devletin en büyük gelir kalemlerinden biri olan vergilerde düzenlemeye gidilecek.

Buna göre kurumlar vergisinde teşvik istisna ve muafiyet kapsamına girilse bile şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisinin %15'in altına düşmemesine yönelik bir düzenleme yapılacak. Vergi muafiyeti olan sayıları 1000'leri bulan şirketlerin söz konusu muafiyet durumları Araştırılacak ve devlete 2 trilyon liralık gelir sağlanacak.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde alınan vergiler de düzenlenecek. Söz konusu vergiler alımı satımı yapılan gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek. Ayrıca Eylül ayında tekrar bir Orta vadeli plan yapılarak vergi tahsilindeki usulsüzlükler ve aksamalar giderilmeye çalışılacak.

Alanya Medya / ÖZEL HABER