Çalışanların dört tanesinden biri buna maruz kalıyor

Çalışanların dört tanesinden biri buna maruz kalıyor
Çalışma hayatıyla ilgili yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları işverenlere önemli uyarılar içeriyor. Araştırma iş yerinde yaşanan bazı olumsuz durumların iş verimliliğini ve çalışan memnuniyetini olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. İş yerinde bu tür sorunlar yaşanıyorsa işverenlerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.

CIPD tarafından yapılan bir araştırma geçen yıl her dört çalışandan birinin iş yerinde çatışma yaşadığını ortaya koydu. En yaygın sorunlar arasında küçümsenme aşağılama hararetli tartışmalar sözlü taciz hakaret ve ayrımcılık yer alıyor. Araştırma çatışma yaşayan çalışanların sadece yarısının işlerinden memnun olduğunu ve kıdemli liderlerine daha az güvendiklerini gösterdi.

Chartered Personel ve Gelişim Enstitüsü işverenleri kötü yönetim uygulamaları ve aşırı iş yükü gibi çatışmanın temel nedenlerini ele almaya çağırırken Jake Young iş yerindeki sağlıksız tartışmaların çalışan memnuniyetine ve refahına zarar verdiğini söylüyor. geçen yıl her dört çalışandan birinin iş yerinde çatışma yaşadığını ortaya koydu.

En yaygın sorunlar arasında küçümsenmek aşağılanmak hararetli tartışmalar sözlü taciz hakaret ve ayrımcı davranışlar yer alıyor. CIPD işverenlere kötü yönetim uygulamaları ve aşırı iş yükü gibi çatışmanın temel nedenlerini ele alma çağrısında bulundu. 5 bin kişiyle yapılan ankete göre çatışma yaşayanların sadece yarısı işlerinden memnun.

Çatışma yaşayanlar kıdemli liderlerine daha az güven duyuyor. İş yerindeki olanların iş tatminine ve refahına zarar verdiğini ve aşırı iş yükü yorgunluk ve baskı gibi nedenlerin ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.