15 yılını dolduran emekliye 1 adet Cumhuriyet altını verilecek!

15 yılını dolduran emekliye 1 adet Cumhuriyet altını verilecek!
Sosyal yardımlar ile ilgili esasların yer aldığı genel yönetmelikte geçen ifadeye göre o emekliler belirli kriterleri karşılayarak 15 yılına doldurduğu anda bir Cumhuriyeti altını ile ödüllendirilecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı biriktirme ve yardım sandığı yönetmeliğinde yer alan ilgili madde gereğince sandık üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına yapılacak olan maluliyet ölüm, doğal afet ve emeklilik yardımları ile ilgili işlemlerin detayları PTT resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Genel yönetmelikte yer alan emeklilik yardımları kanunundaki hükümlere bakıldığında belirtilen kategoride yer alıp 15 yılını dolduranlar için hediye verileceği ifade ediliyor. Yönetmeliğin 5. bölümünde yer verilen emeklilik yardımı madde 16 kapsamında şu şekilde ifade ediliyor:

“Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve PTT A.Ş'den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere bir adet Cumhuriyet altını verilir.”

Genelgede belirtilen ifadeler madde 17 kapsamında yürürlük ve yürütme kararı ile hükümlendirilmiştir. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel yönetmeliğinin 45. maddesinde yer alan ifade dikkate alınarak hazırlanan tüm bu esaslar PTT biriktirme ve yardım sandığı yönetim kurulunun kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

NOT: 27 Mayıs itibariyle 1 Cumhuriyet altını alım tutarı 15.824 TL