Eğitim Bir Sen'den Bakanlığa çağrı:" Eğitimin sorunları çözüm bekliyor"

Eğitim Bir Sen'den Bakanlığa çağrı:" Eğitimin sorunları çözüm bekliyor"
Eğitim Bir Sen'den Bakanlığa çağrı:" Eğitimin sorunları çözüm bekliyor"

 Yeni eğitim-öğretim dönemi başlamasına karşın çözüm bekleyen sorunlar olduğunu söyleyen Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Çoban, somut adımlar atılması gerekirken çözümün ötelendiğini iddia etti.

Kalıcı çözümler bekleniyor
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının, bir yanda geleceğe yönelik hedeflerin çizildiği diğer yanda ise bu hedefleri gerçekleştirmesi istenilen eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir ortamda start aldığını ileri sürdü. Türkiye'deki 18 milyon öğrenci ve bir milyon eğitim çalışanına yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Başkan Çoban, kaliteli ve huzurlu bir eğitim süreci için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülebilir politikalar benimsenmesi ve sorunlara kalıcı çözümler bulunmasını beklediklerini söyledi.

Meşruiyet tartışmasına yol açacak
Eğitim çalışanlarının sorunlarına kayıtsız kalınmasının, paydaşların görüşlerinin alınmaması, değişim ve dönüşüm adımlarının sahadaki tecrübelerle istişare edilmemesinin meşruiyet tartışmasına sebebiyet vereceğini ve isabet oranının yara alacağını belirten Çoban, "Anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli öğretmen istihdamı, öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle giderilmeye çalışılması, kamu maliyesini denkleştirme aracı olarak eğitim bütçesinin kısılması, okullara yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle aksayan eğitim hizmetlerinin yanında kaynak bulma baskısı altında okul yöneticisi ve öğretmenlerin velilerle bağış üzerinden karşı karşıya getirilmesi, atama ve yer değiştirme takviminin sorun çözmek kadar sorun üretmeye neden olması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan yaygın şiddet, okullar açılırken çözüm bekleyen başlıca sorunlardır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu sorunların çözülmesinin eğitimin geleceği, verimliliği ve niteliği açısından çok önemli olduğunun altını çiziyoruz" diye konuştu.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban uzun bir süredir çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:
"3600 ek gösterge vaadi, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmelidir. Öğretmen istihdamında farklı modellerden vazgeçilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır. Emek sömürüsünün devlet eliyle tescillenmiş hâlini teşkil eden, ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenlik ayıbına bir an evvel son verilmelidir Eğitim çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları hâlinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Öğretmen atama ve yer değiştirme sistemi mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.'Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci Tespitler ve Bir Model Önerisi' odak analizimizde ortaya koyduğumuz gerçekler ışığında, talepleri azami ölçüde karşılayacak, mağduriyetleri önleyecek, adil, hakkaniyete uygun yeni bir atama ve yer değiştirme sistemine ihtiyaç vardır. Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler giderilmeli, ders ücretleri artırılmalıdır. Meslek kriterlerinin netleşmesi adına Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması isteniyorsa, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Son yıllarda artan şiddet olaylarına karşı, eğitimcilere yönelik şiddet engellenmeli, caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, yöneticiler velilerle karşı karşıya getirilmemelidir. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi yapılarak personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Kılık ve kıyafet özgürlüğü darbe kalıntısı yönetmeliğin boyunduruğundan kurtarılmalıdır"

Etiketler :