TSK için o hizmet Kanunu Meclisten geçti

TSK için o hizmet Kanunu Meclisten geçti
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik kapsamlı düzenlemeler getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili değişiklikler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kanun Harita Genel Müdürlüğü ve diğer kamu idarelerine yönelik mali düzenlemelerden TSK personelinin kimlik ve görev bilgilerinin medyada yayınlanmasına getirilmiş yasaklara kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarına yönelik soruşturma izinlerinin verilme süreçler KKTC'deki askeri birliklerden Türkiye'deki kişi ve kurumlara yapılacak tebligatların hızlandırılması TSK İç Hizmet Kanunundaki kişisel bilgilerin korunmasına yönelik düzenlemeler sağlık hizmetleri ve eğitim masraflarının karşılanması gibi birçok alanda düzenlemeler yapıldı.

Müfettiş kadrolarına atama uzman erbaşların izin hakları ve görevde başarısız olma durumlarına yönelik düzenlemeler de kanun kapsamında yer alıyor. Eğitimde başarı gösteren subayların atamalarına mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamayan için tazminat yükümlülüklerine ve yurtdışı eğitim sürelerine yönelik değişiklikler de bulunuyor.

Kanun TSK personelinin mali sosyal ve idari haklarına ilişkin geniş çaplı yenilikler getiriyor.